Windows 10 jak zrobić zrzut ekranu lub wyciąć dany fragment?

Jak zrobić zrzut ekranu?

Aby zrobić zrzut ekranu na laptopie i komputerze, wystarczy na klawiaturze nacisnąć przycisk “Print Screen” lub w skrócie np. “PrtSc”. Zrzut ekranu znajdzie się w schowku, z którego następnie można przekleić zapisany obraz do aplikacji typu “Paint” i zapisać.

Alternatywna opcja przy użyciu aplikacji „Wycinek i szkic”

Aplikację uruchamiamy przy użyciu skrótu klawiszowego  Windows + Shift + S.

U góry ekranu ukażą nam się opcje, sam ekran lekko się ściemni, a kursor zmieni się w plusa. Zaznaczamy wtedy wybrany fragment, przytrzymując lewy przycisk. Po zaznaczeniu wybranego fragmentu, w prawej dolnej części ekranu powinno pokazać nam się powiadomienie o zapisaniu wycinka w schowku. Jeżeli powiadomienie nie pokazało się, należy kliknąć na ikonę powiadomień w rogu ekranu. Możemy kliknąć na powiadomienie, które przeniesie nas do aplikacji, gdzie możemy zapisać lub edytować wycięty fragment.

Wycinek nie działa lub nie ma powiadomień o jego zapisaniu?

Zapraszamy do poradnika jak naprawić aplikację Wycinek i szkic.

Dodaj opinie