Kody do Europa Universalis 4 (EU4) – wszystkie komendy

Aby wpisywać kody w Europa Universalis 4, musimy w pierwszej kolejności aktywować konsolę, za pomocą której wprowadzimy w grze poszczególne komendy. W celu aktywacji kodów EU4, należy nacisnąć klawisz tyldy [~], a następnie wpisać wybrany z poniższej listy kod. W wprowadzeniu kodu, należy zatwierdzić akcję klawiszem ENTER.

Poniższa lista kodów do EU4 zawiera wszystkie najważniejsze i najpotrzebniejsze komendy w grze m.in. na punkty administracyjne, na religię, na pieniądze, na kontrolę prowincji, władzę militarną i dyplomatyczną, na bunty, technologię, a nawet na zwycięstwo w wybranej potyczce.

Wszystkie kody do Europa Universalis IV (EU4):

 • add_colonist – dodaje kolonizatorów w wybranym kraju;
 • add_diplo – wzywa dyplomatę;
 • add_heir – dodaje następcę do wskazanego kraju;
 • add_interest – dodaje kraj do kręgów zainteresowań;
 • add_missionary – dodaje misjonarza do kraju;
 • add_natives – zwiększa o podaną liczbę tubylców w wybranej prowincji;
 • add_opinion – dodaje opinie na temat danego kraju;
 • add_pi – zmienia wpływy papieskie w danym kraju;
 • add_pa – zmienia wpływy patriarchy w danym kraju;
 • add_reformlevel – zmienia poziom reform w danym kraju;
 • adm – daje władzę administracyjną;
 • controll – daje kontrolę prowincji;
 • cash – kod na pieniądze (kasę);
 • clear – czyści konsolę;
 • die(kill) – zabija monarchę wskazanego kraju;
 • dip – kod na władzę dyplomatyczną;
 • mil – kod na władzę militarną;
 • discover – odkrywa kapitał kraju;
 • fow off – wyłącza mgłę wojny;
 • fow on – włącza mgłę wojny;
 • help – wyświetla wszystkie dostępne komendy;
 • kill_heir – zabija następcę we wskazanym kraju;
 • imperial_authority – podnosi autorytet imperialny;
 • kill_cardinal – zabija pierwszego kardynała na liście;
 • manpower – zwiększa zasoby ludzkie;
 • mapmode – zmienia tryb mapy;
 • morehumans – zwiększa ilość ludzi;
 • nextsong – włącza następny utwór muzyczny z listy;
 • own – kod na przejęcie wybranej prowincji;
 • piety – włącza bogobojność;
 • population – zmienia populację wskazanej prowincji;
 • powerpoints – daje wszystkie rodzaje władzy;
 • prestige – kod na prestiż (dodaje+6 do prestiżu);
 • savegame – zapisuje grę;
 • siege – kod na wygraną potyczkę w danej prowincji;
 • stability – stabilna stabilność;
 • winwars – daje max punktów we wszystkich toczonych wojnach;
 • yesman – włącza sztuczną inteligencję.

Dodaj opinie